کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانا

01332113030

از 9 الی 20

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رادیوگرافی یا عکس های دندانی

رادیوگرافی دندانی چیست؟

ایجاد یک سایه دو بعدی زیر یک جسم سه بعدی که روی فیلم رادیوگرافی ثبت میشود را  گرافی دندانی گویند که توسط مراکز رادیولوژی تهیه میشود چون این مراکز ایمنی محیطی بیشتری نسبت به اشعه ها و موارد موجود دارند. و در انواع مختلف خارج دهانی و داخل دهانی است.

گرافی خارج دهانی چیست؟

به عکس دو بعدی که توسط رادیولوژی از خارج دهان شما گرفته میشود و به انواع مختلف:

  • پانورامیک(OPG) ؛نمای کلی از دندان ها و مشاهده پوسیدگی و ریشه ها باجزئیات کمتر
  • لترال سفالومتری ؛ بررسی وضعیت قرارگیری نیم رخ دراکلوژن و فرم فک و بینی
  • TMJ (برای بررسی مفصل فکی)

و… وجود دارد.

گرافی داخل دهانی چیست؟

به عکس دوبعدی که توسط رادیو لوژی یا حتی گاهی اوقات دندانپزشک از داخل دهان گرفته می شود. و به طوری که فیلم رادیولوژی در داخل دهان و مجاورت دندان (ها) قرار میگیرد و به انواع مختلف ؛

  • پری اپیکال(مخصوص کل طول ریشه برای بررسی ضایعه نوک ریشه و همچنین دندانهای نهفته گرفته می شود که از زوایای مختلف میتوان تهیه نمود)
  • بایت وینگ ( تاج دندان های دو فک را نشان میدهد و برای بررسی پوسیدگی های بین دندانی و وضعیت استخوان های بین دندانی  استفاده می شود )
  • اکلوزال (که به طور افقی گرفته می شود و برای تشخیص دندان های اضافی و ضایعات پاتولوژیک یا برخی شکستگی ها کاربرد دارند )

 

چرا باید گرافی تهیه کنیم؟

بعد از معاینه کلینیکی به تشخیص تقریبی برای درمان می رسیم بررسی جزئیات که در نمای ظاهری قابل رویت نیست با رادیوگرافی ها ممکن می شود. و طرح درمان 100% صحیح و تشخیص سختی یا آسانی کار , تعداد مراحل انجام کار و … با بررسی گرافی و جمع بندی با معاینه مشخص می شود ولی توجه داشته باشید گرافی ها حدود 30% از حالت اصلی تفاوت دارند یعنی حجم پوسیدگی  شکستگی و… در نمای رادیولوژی کمی بیشتر است. مطالعه دقیق گرافی توسط پزشک انجام شده و نتیجه کار به بیمار داده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید