013-33113030

تماس در ساعات اداری

درخواست همکاری

  • اطلاعات شخصی

  • لطفا برای پرکردن فیلد تاریخ در گوشی موبایل زبان گوشی روش EN باشد
  • لطفا در مورد هریک از سوابق کاری خود به تفکیک موارد زیر را بیان فرمایید مدت زمان کار (از سال تا سال) نام شرکت یا محل کار حقوق دریافتی نوع فعالیت نام کارفرما و شماره تماس علت قطع همکاری
  • حجم عکس ها نباید بیشتر از یک مگابایت باشد
لطفا پاپ آپ را چک کنید.