کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانا

01332113030

از 9 الی 20

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چه زمانی بلیچینگ داخلی یا اندو بلیچینگ قابل انجام نیست؟

 

در موارد زیر انجام بلیچینگ داخلی کاربرد نداشته و بهتر است مستقیما به سراغ ترمیم یا روکش دندان رفت و بد رنگی را با روش های رستوریتیو برطرف کرد:

  • در صورت لزوم جهت اصلاح و بهبود فرم دندان
  • در صورت لزوم درمان های لمینیت ونیر روی سایر دندان های بیمار (طراحی لبخند)
  • در صورت پوسیدگی و یا ترمیم وسیع سطوح لیبیال دندان هدف (پس از درمان استفاده از نایت گارد)
  • در صورت ضعف ساختار دندانی باقی مانده و لزوم استفاده از پست و روکش

شادیه خوشحال

دانش آموخته ی سلامت دهان و دندان

مراقب سلامت و مشاورتخصصی کلینیک دندانپزشکی دانا