کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانا

01332113030

از 9 الی 20

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراقبت‌های پس از پروتز ثابت

کلینیک دندانپزشکی دانا مراقبت‌ های پس از پروتز ثابت

۱- پس از چسباندن روکش تا 2 ساعت چیزی میل نفرمایید.

۲-  تا ۲۴  ساعت، با طرفی از دهان که دندان روکش شده است، غذا نجوید.

۳-  چنانچه دندان روکش شده در دندان های جلو می باشد، بایستی از گاز زدن غذا یا میوه های سخت خودداری کرده آنرا قبل از جویدن و در خارج از دهان تکه تکه نمایید.

۴-  استفاده از مسواک در ۲۴  ساعت اول پس از چسباندن روکش در ناحیه روکش شده، پیشنهاد نمی شود ولی پس از ۲۴  ساعت استفاده از نخ دندان و مسواک بلامانع است.

۵-  در پروتز ثابت چند دندان (بریج)، حتما از نخ دندان مخصوص زیر بریج كه در داروخانه موجود است استفاده نمایید

یادآوری : در جلسه تحویل بریج نحوه مسواك زدن و استفاده از نخ دندان توسط دندانپزشك یا دسیتار وی آموزش داده می شود.

۶- در صورتیکه پس از چسباندن روکش احساس بلندی در دندان مربوطه داشتید و یا احساس غیر طبیعی دارید که ظرف مدت یک هفته استفاده از آن برطرف نشد، برای انجام اصلاحات لازم است به دندانپزشك خود مراجعه نمایید.