کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانا

01332113030

از 9 الی 20

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراقبت‌های پس از ایمپلنت

مراقبت‌های پس از ایمپلنت

 

۱- توجه و عمل به تمامی نكات و دستورات پس از جراحی كه توسط جراح و تیم جراحی ارایه می‌شود.

۲-  استفاده از غذای سرد و نرم

۳- عدم استفاده از سیگار و غذاهای تحریك كننده ناحیه زخم

۴-  رعایت كامل بهداشت دهان و دندان و استفاده از دهانشویه

۵-  حضور به موقع جهت خروج بخیه ها

۶- عدم انجام حركات ورزشی در هفته اول پس از عمل جراحی

۷- صحبت نكردن در روزهای اول و دوم پس از جراحی

۸- حضور به موقع در جلسات كنترل

۹-  استفاده از پك سرد پس از عمل جراحی و نیز استفاده از پك گرم در صورت تورم در روزهای دوم و یا سوم پس از جراحی