کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانا
82 / 100

لمینت

لمینیت رشت

لمینیت رشت : امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی دیگر داشتن لبخندی هالیوودی رویا نیست. با طراحی لبخند می توان اعتماد به نفس رفته را بازگرداند. یکی از روش های طراحی لبخند استفاده از لمینیت ها می باشد. لمینیت در واقع یک لایه از مواد دندانپزشکی زیبایی است که بر روی دندان ها قرار گرفته و آن ها را به فرم و شکل دلخواه مراحعه کننده در می آورد.