013-33113030

تماس در ساعات اداری

مراقبت‌ های پس از پروتز ثابت

مراقبت‌های پس از پروتز ثابت

۱- پس از چسباندن روکش تا 2 ساعت چیزی میل نفرمایید.

۲-  تا ۲۴  ساعت، با طرفی از دهان که دندان روکش شده است، غذا نجوید.

۳-  چنانچه دندان روکش شده در دندان های جلو می باشد، بایستی از گاز زدن غذا یا میوه های سخت خودداری کرده آنرا قبل از جویدن و در خارج از دهان تکه تکه نمایید.

۴-  استفاده از مسواک در ۲۴  ساعت اول پس از چسباندن روکش در ناحیه روکش شده، پیشنهاد نمی شود ولی پس از ۲۴  ساعت استفاده از نخ دندان و مسواک بلامانع است.

۵-  در پروتز ثابت چند دندان (بریج)، حتما از نخ دندان مخصوص زیر بریج كه در داروخانه موجود است استفاده نمایید

یادآوری : در جلسه تحویل بریج نحوه مسواك زدن و استفاده از نخ دندان توسط دندانپزشك یا دسیتار وی آموزش داده می شود.

۶- در صورتیکه پس از چسباندن روکش احساس بلندی در دندان مربوطه داشتید و یا احساس غیر طبیعی دارید که ظرف مدت یک هفته استفاده از آن برطرف نشد، برای انجام اصلاحات لازم است به دندانپزشك خود مراجعه نمایید.

دیدگاه ها

دیدگاه ها بسته هستند.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.