84 / 100

ونیر

ونیر رشت

ونیر رشت : محبوب ترین روش برای طراحی لبخند که امروزه علاقمندان زیادی را به خود حلب نموده است، کامپوزیت ونییر ها هستند. ونییر ها موادی همرنگ دندان هستند که با قلم های مخصوص روی دندان ها قرار گرفته و به آن ها فرم می دهند. کامپوزیت ونییر ها توسط متخصص زیبایی انحام می گیرند و مناسب افرادی هستند که به دنبال طراحی لبخند و یک لبخند بی نقص می باشند.

خدمات تخصصی ونیر رشت توسط پزشکان متخصصی کلینیک دندانپزشکی دانا انجام میشود