کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانا
82 / 100

بلیچینگ

بلیچینگ رشت

بلیچینگ رشت: اگر از آن دسته افرادی هستید که از فرم دندان های خود رضایت دارید و فقط به دنبال روشن تر شدن رنگ دندان های خود هستید؛ بلیچینگ دندان یکی از راه های موثر برای شماست که می تواند بسته به نفوذپذیری مینای دندانی شما دندان هایتان را از یک تا ده درحه روشن تر کند.