0

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

100% پرداخت مطمئن!

دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی کودکان رشت

دندانپزشکی کودکان رشت : با تخصصی شدن درمان های دندانپزشکی، دندانپزشکی اطفال نیز توسط متخصص دندانپزشکی اطفال صورت می گیرد. متخصصین دندانپزشکی کودکان با گذراندن دوره های روانشناسی علاوه بر دوره های علمی پیشرفته، بهترین برخورد و عملکرد را در مواحهه با کودک خواهند داشت. انحام کلیه ی خدمات تخصصی و آرام بخشی و بیهوشی اطفال تحت نظر برحسته ترین متخصصین استان انحام می پذیرد. بهتر است با رویش اولین دندان شیری کودک، اولین معاینه ی کلینیکی توسط متخصص دندانپزشکی کودکان صورت گیرد.